Make your own free website on Tripod.com

HJ SHUKRI ONLINE

Arah Kiblat
Home | Promosi | Berkenalan | Ruangan Ilmiah | Hubungi | Album | Link

Enter subhead content here

ADAKAH  BETUL TEMPAT GHURUB MATAHARI ITU

DIKIRA SEBAGAI KIBLAT KITA

Jawapan 1 :

Ya, bagi bulan-bulan Mei, Jun, Julai dan Ogos setiap tahun kerana selisih azimut/ bering matahari jatuh tidak terlalu jauh dari arah kiblat sebenarnya. Azimut Kiblat bagi Kuala Terengganu ialah sekitar 291, maka azimut tempat ghurub (terbenam) matahari sekitar 285 hingga 300 masih boleh dipakai sebagai petunjuk arah kiblat. Lihat perkiraannya di dalam jadual di bawah.

 

Jawapan 2 :

Tidak, bagi bulan-bulan Januari, Februari, Mac, April (suku tahun pertama) dan September, Oktober, November dan Disember (suku tahun ketiga) setiap tahun. Ini adalah kerana selisih azimut/bering tempat ghurub matahari terlalu jauh dari arah kiblat sebenarnya. Lihat perkiraannya di dalam jadual di bawah.

 

Lokasi                          : Kuala Terengganu

Lat  ()                         : 5:19:30N (5.3249)

Long (λ)                       : 103:08:28E (103.141)

Jarak lokasi ke Mekah: 7027.626 km

TARIKH

MASA

AZIMUT

KIBLAT

AZIMUT

MATAHARI

BEZA DARI

ARAH KIBLAT

SEBENAR

LARI DARI

ARAH KIBLAT :

(BEZA X 123km)

1 Jan 2006

6.00 petang

291 20' 14"

244 40' 18"

46 39' 56" ke kiri

5,658 km

1 Feb 2006

6.00 petang

291 20' 14"

250 11' 04"

41 09' 10" ke kiri

5,043 km

1 Mac 2006

6.00 petang

291 20' 14"

260 06' 44"

31 13' 30" ke kiri

3,813 km

1 April 2006

6.00 petang

291 20' 14"

273 04' 17"

18 15' 58" ke kiri

2,214 km

1 Mei 2006

6.00 petang

291 20' 14"

284 11' 07"

07 09' 07" ke kiri

861 km

1 Jun 2006

6.00 petang

291 20' 14"

291 28' 16"

00 08' 01" ke kanan

0 km

1 Julai 2006

6.00 petang

291 20' 14"

292 36' 18"

01 16' 03" ke kanan

123 km

1 Ogos 2006

6.00 petang

291 20' 14"

287 13' 47"

04 06' 27" ke kiri

492 km

1 Sept 2006

6.00 petang

291 20' 14"

277 00' 20"

14 19' 54" ke kiri

1,722 km

1 Okt 2006

6.00 petang

291 20' 14"

265 21' 26"

25 58' 48" ke kiri

3,075 km

1 Nov 2006

6.00 petang

291 20' 14"

254 08' 48"

37 11' 26" ke kiri

4,551 km

1 Dis 2006

6.00 petang

291 20' 14"

246 32' 05"

44 48' 09" ke kiri

5,412 km

 

Kalkulator Azimut Kiblat

 

Lokasi                           : Kuala Terengganu

Lat ()                            : 5:19:30N (5.3249)

Long           (λ)                         : 103:08:28E (103.141)

Jarak lokasi ke Mekah  : 7027.626 km


Azimut Kiblat: 291 20' 14"

Sila rujuk gambar di bawah untuk panduan menentukan arah kiblat. Petunjuk yang digunakan adalah dalam julat 15 dan ia dianggap memadai untuk anggaran arah. Anda boleh menggunakan anggaran terhampir dalam ruang berwarna yang dipaparkan.

 

arahkiblat.jpg

Enter supporting content here