Make your own free website on Tripod.com

HJ SHUKRI ONLINE

Kunci kejayaan rumahtangga

Home | Promosi | Berkenalan | Ruangan Ilmiah | Hubungi | Album | Link

8 Kunci Kejayaan Perkahwinan

1.          Komitmen Wujudnya komitmen di kalangan pasangan apabila adanya persefahaman dan sikap toleransi serta kerjasama di   kalangan pasangan.

2.             Komunikasi Komunikasi dalam perhubungan penting untuk lebih mengenali pasangan masing-masing. Wujudkan suasana komunikasi yang berkesan dan penuh harmoni.   

3.             Penyelesaian Konflik  Konflik yang timbul hendaklah diselesaikan dengan segera. Perbincangan dengan pasangan adalah jalan terbaik untuk mengatasinya.     

4.             Kreativiti  Bersikap lebih kreatif dalam perhubungan. Elakkan sesuatu itu menjadi rutin yang boleh menimbulkan kebosanan. Wujudkan kelainan atau menjadikannya satu 'kejutan' yang menunjukkan anda adalah pasangan yang kreatif.     

5.             Kerjasama Lakukan aktiviti bersama dengan pasangan. Penglibatan anda menunjukkan anda lebih prihatin dan rasa ingin berkongsi. Tindakan ini akan membuatkan pasangan rasa lebih dihargai.  

6.             Perubahan diri  Bersedia menghadapi perubahan pada diri dan pasangan. Semakin lama usia perkahwinan semakin banyak yang akan berubah seperti tanggungjawab, keperluan dan gaya hidup.Persedian menghadapi perubahan yang bakal mendatang boleh dibantu melalui penbacaan dan khidmat bantuan pakar.     

7.             Hubungan  Bersikap lebih kreatif dalam perhubungan. Elakkan sesuatu itu menjadi rutin yang boleh menimbulkan kebosanan. Wujudkan kelainan atau menjadikannya satu 'kejutan' yang menunjukkan anda adalah pasangan yang kreatif.     

8.             Nilai-nilai keagamaan  Nilai-nilai keagamaan manjadi teras dan pegangan hidup di dalam sesebuah rumahtangga.Rumahtangga yang berasaskan nilai-nilai agama dapat manjauhkan segala perkara yang ditegah  oleh semua agama dalam kehidupan berkeluarga.

Source : Forwarded email

Enter supporting content here